Nie lękajcie się…

Każdy średnio wykształcony człowiek ma jako takie pojęcie o stworzonej już dosyć dawno temu (A Theory of Human Motivation, 1943) przez amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa hierarchii potrzeb. Maslow zaprezentował ją przy pomocy bardzo czytelnej i przemawiającej do wyobraźni piramidy. Ergo,  o naszym działaniu i podejmowanych wysiłkach  decydują potrzeby.

Edukacja, głupcze…

30 września 2022 zakończyłam definitywnie swoją 30-letnią współpracę z tak zwaną edukacją, z perspektywy prawie roku nareszcie zaczęłam nabierać dystansu. Wydawało mi się, że ten obszar przestanie mnie dotyczyć, interesować i boleć. Nie jest tak. Człowiek może wyjść ze szkoły, ale szkoła z niego nie wyjdzie. Gdybyś nie wiem jak próbował się zdystansować, to nie da się. Wiedzą to wszyscy, którzy kiedykolwiek związali swoje życie z szeroko rozumianą oświatą.