Żydowskie teorie spiskowe: czy Żydzi rządzą światem?

Teorie spiskowe były rozwijane na przestrzeni dziejów przez pojedyncze osoby, wspólnoty religijne i podmioty polityczne w celu wyjaśnienia negatywnych wydarzeń, znalezienia kozłów ofiarnych lub uzasadnienia paranoicznych lęków i fantazji.

Według teorii spiskowych świat dzieli się na dwa obozy: manipulatorów i zmanipulowanych; tych, którzy wiedzą (tajna mniejszość) i tych, którzy nie wiedzą (zdecydowana większość). Teorie spiskowe w uspokajający i uproszczony sposób wyjaśniają wydarzenia na świecie; służą jako wygodny skrót, uzasadniający złożoność społeczeństwa. Wielu osobom, które doświadczyły powtarzających się kryzysów – strat finansowych, śmiertelnych chorób, klęsk żywiołowych – trudno nie zrozumieć początków tego zła. Najbardziej przerażające wyjaśnienie jest lepsze niż niepewność i tajemnica.

Teorie spiskowe są niebezpieczne, ponieważ ich prostota opiera się wszelkim formom demontażu. Co gorsza, ci, którzy ośmielają się kwestionować powagę takich teorii, są oskarżani o bycie agentami w służbie spiskowców. Wyznawcy teorii spiskowych podejmują się czasem bohaterskiego obowiązku infiltracji „wroga”, aby zinterpretować ezoteryczne wskazówki, zdemaskować spiskowców i potępić spiski.

Oskarżanie Żydów o bycie mistrzami spiskowymi nie jest niczym nowym. Od początków chrześcijaństwa Żydów kojarzono ze spiskami mającymi na celu przejęcie kontroli nad światem i wprowadzenie żydowskiej tyranii. W średniowieczu za zaginięcie lub znalezienie martwego chrześcijańskiego dziecka odpowiedzialność ponosili Żydzi. Oskarżano ich o używanie krwi tych dzieci do przygotowania macy paschalnej, choć, jak wiadomo, krew nie jest koszerna.

Początki wiary w międzynarodowy spisek Żydów, mający na celu dominację nad światem, sięgają XIII wieku, ale wzrosły w drugiej połowie XIX wieku pod wpływem takich pisarzy jak Frederick van Millingen, Anglik, który napisał „Podbój świata przez Żydów” w 1873 r., oraz Hermann Goedsche, pruski  agent provocateur, propagujący nowy ideologiczny antysemityzm. 

Antysemickie teorie spiskowe przyjęły nowoczesny zwrot wraz z publikacją powieści Goedschego „Biarritz” z 1868 r., która opisuje Diabła pojawiającego się przed tajemniczą kliką rabinacką, aby zaplanować „żydowski spisek”. W rozdziale zatytułowanym „Na cmentarzu żydowskim w Pradze” Goedsche opisuje nocne spotkanie „przedstawicieli dwunastu pokoleń Izraela”, którego celem było omówienie przejęcia władzy nad światem. „Biarritz” odniosło komercyjny sukces i prawdopodobnie kilka lat później zainspirowało autora „Protokołów mędrców Syjonu”.

„Protokoły” to oczywiście słynna broszura antysemicka, wydana w Rosji pod koniec XIX wieku. Miał to być protokół potajemnych spotkań żydowskich mędrców, planujących przejąć kontrolę nad światem. Zostały opublikowane jako seria artykułów w „Czarnej Sotni” – „ Znamya”. Fałszerstwa były prawdopodobnie dziełem tajnej policji Ochrany. „Protokoły” spopularyzowały wiarę w międzynarodowy spisek żydowski, tak że wiara ta stała się niezbędna dla współczesnego antysemityzmu. Według Armina Pfahla-Traughbera „Protokoły” są „najważniejszym dokumentem propagującym mit o światowym spisku żydowskim”.

„Protokoły”, wielokrotnie demaskowane jako fałszerstwo, były mimo to nadal tłumaczone, publikowane i rozpowszechniane na całym świecie. W 2003 roku telewizja egipska wyemitowała rodzaj opery mydlanej, opartej na „Protokołach” –  „Rycerz bez konia”, serial przedstawiający tajne spotkania żydowskiej starszyzny i Żydów mordujących chrześcijańskie dzieci, aby zdobyć ich krew na Paschę.

Wiara w żydowski spisek wzrosła po rewolucji rosyjskiej, szerzonej początkowo przez sfrustrowanych carskich wygnańców. Popularna brytyjska teoretyczka spiskowa, Nesta Webster, poddała recyklingowi starsze teorie spiskowe Iluminatów, kładąc nowy nacisk na rolę Żydów w wyjaśnieniu rewolucji. 

W swoim pierwszym nagranym przemówieniu politycznym w 1919 r. Adolf Hitler stwierdził, że istnieje międzynarodowy spisek żydowski, który planuje osłabić rasę aryjską i Niemcy. Przywódcy nazistowskich Niemiec wierzyli, że II wojna światowa była konfliktem, w którym Niemcy walczyły z masowym spiskiem potajemnie opracowanym przez Żydów i kierowanym przez aliantów. Według tej teorii spiskowej Franklin Roosevelt, Winston Churchill i Józef Stalin byli jedynie marionetkami w rękach Żydów. Nazistowska propaganda wielokrotnie oskarżała „międzynarodowe żydostwo” o rozpoczęcie i przedłużenie wojny oraz planowanie eksterminacji Niemiec. Hitler i inni nazistowscy przywódcy wielokrotnie oświadczali, że „eksterminują” Żydów, zanim Żydzi będą mieli szansę zrealizować ten rzekomy spisek. 

Nazistowscy propagandyści czerpali z wcześniejszych tropów żydowskiego spisku i aktualizowali „Protokoły mędrców Syjonu” o wybitne osobistości z Europy i Ameryki Północnej. Według historyka Jeffreya Hefra, to konspiracyjne przekonania nazistów na temat Żydów, a nie starsze przekonania antysemickie, spowodowały, że uciekli się oni do skrajnej przemocy antyżydowskiej. „Pragnienie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej było nierozerwalnie związane z postrzeganiem przez nazistów Żydów jako zorganizowanej na szczeblu międzynarodowym siły politycznej, która odegrała decydującą rolę w wydarzeniach II wojny światowej”.

W drugiej połowie XX wieku, gdy jawny antysemityzm stawał się coraz bardziej nie do przyjęcia, wielu zwolenników spisku znalazło okrężną drogę, aby uniknąć wyraźnych odniesień do Żydów, zachowując jednocześnie teorie spiskowe, wywodzące się z „Protokołów” i wcześniejszych przekonań o światowym spisku żydowskim.

Judeo – masońska teoria spiskowa twierdzi, że masoni są agentami międzynarodowego spisku żydowskiego. Negowanie Holokaustu zakłada istnienie takiego spisku, który miał rzekomo dokonać największego oszustwa w historii, aby wyłudzić pieniądze z Niemiec i założyć państwo Izrael. Spisek ten może być obecny pośrednio lub bezpośrednio w pracach zaprzeczających Holokaustowi.

Nowe pomówienia i oszczerstwa są dziś żywe w różnych częściach Bliskiego Wschodu. Nabil Ramlawi, przedstawiciel OWP przy ONZ w Genewie, oskarżył Izrael o złowrogi spisek, mający na celu zabicie palestyńskich dzieci. „Władze izraelskie zainfekowały wirusem HIV 300 palestyńskich dzieci w latach intifady.” Izraelczyków oskarżano w podobny sposób o rozprzestrzenianie choroby szalonych krów wśród Palestyńczyków za pośrednictwem produkowanych w Wielkiej Brytanii mlecznych czekoladek, zabijanie arabskich dzieci w celu pobrania ich narządów i wysyłanie zakażonych AIDS izraelskich prostytutek w celu skażenia Zachodniego Brzegu. 

Irańska telewizja Sahar 1 TV wyemitowała serial zatytułowany „Zahra’s Blue Eyes” lub „For You Palestine”. Spektakl przedstawiał fikcyjnych izraelskich lekarzy, pobierających serca zdrowych palestyńskich dzieci do przeszczepów, a także drastyczne sceny przedstawiające palestyńskie dzieci, którym Izrael chirurgicznie usunął i skradł oczy.

Za wiele problemów związanych z innymi tragediami obwinia się Żydów. Ali Abdullah, konserwatywny uczony religijny z Bahrajnu, oskarżył Izraelczyków o zorganizowanie ataku na czeczeńską szkołę w Biesłanie w 2004 r. „Nie mam wątpliwości, że jest to dzieło Izraelczyków, którzy chcą zszargać wizerunek muzułmanów, i współpracują z nimi Rosjanie, którzy mają swój własny program przeciwko muzułmanom w Czeczenii.”

W wywiadzie telewizyjnym jemeński profesor Ahmad Muhammad Al-‘Ajal stwierdził, że syjoniści są odpowiedzialni za porwania, do których rzekomo doszło w następstwie tsunami w Azji Południowo-Wschodniej. „Jeśli chodzi o kwestię uprowadzeń dzieci w miejscach dotkniętych trzęsieniem ziemi i tsunami w Azji Południowo-Wschodniej, to organizacje globalnego syjonizmu są do tego przyzwyczajone i to właśnie robią. Ale dzieje się to w tajemnicy. Popełniają przestępstwo, a następnie zrzucają winę na naród arabski i islamistów. Wiele badań udowodniło, że duży procent rynku niewolników należy do sił globalnego syjonizmu, którego macki ośmiornicy szerzą zło po całym świecie”.

Telewizyjny ewangelista Pat Robertson opublikował „Nowy porządek świata”, na który wpłynęło wiele teorii spiskowych, w tym antysemickie książki Nesty Webster. Robertson wywodzi genealogię światowego spisku od małej loży masońskiej, założonej w 1776 roku w Bawarii przez Niemca Adama Weishaupta i zwanej Iluminatami.

Podobno iluminaci zostali później zinfiltrowani i przejęci przez żydowskich bankierów, jak pisze Robertson: „W tym samym roku, 1782, siedziba Oświeconej Masonerii została przeniesiona do Frankfurtu, ośrodka kontrolowanego przez rodzinę Rothschildów. Podaje się, że we Frankfurcie po raz pierwszy przyjęto Żydów do zakonu masońskiego. Jeśli rzeczywiście członkowie rodziny Rothschildów lub ich bliscy współpracownicy zostali skażeni przez okultyzm Oświeconej Masonerii Weishaupta, być może odkryliśmy powiązanie między okultyzmem a światem finansów. Pamiętajcie, że Rothschildowie finansowali Cecila Rhodesa w Afryce; Lord Rothschild był członkiem wewnętrznego kręgu Angielskiego Okrągłego Stołu na Rodos; a Paul Warburg, architekt Systemu Rezerwy Federalnej, był agentem Rothschildów.”

Obraz amerykańskich spiskowców nie byłby pełny bez Lyndona LaRouche’a, wieloletniego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W wydaniu „New Solidarity” Larouche’a artykuł redakcyjny argumentował, że „cały aparat syjonistyczny w USA istnieje jako niekontrolowane zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego” z „nielegalnymi i wywrotowymi głównymi powiązaniami” z różnymi elementami międzynarodowego spisku, w tym izraelskimi i brytyjskimi tajnymi służbami. Zdaniem redakcji, istnieje tylko jeden możliwy kontratak na tego rzekomego wroga: Należy wyeliminować syjonistyczną ośmiornicę. Należy zbadać przywódców „lobby żydowskiego”, a różne ich organizacje zlikwidować lub zarejestrować jako zagranicznych agentów.

Ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r. wywołały dziesiątki teorii spiskowych, które twierdzą, że izraelscy agenci przeprowadzili ataki, potwierdzając w ten sposób żydowski mistrzowski plan rządzenia światem. Inni spiskowcy argumentowali, że 11 września 4000 Izraelczyków, którzy rzekomo pracowali w World Trade Center, pozostało w domu, ponieważ Mosad ostrzegł ich o zniszczeniu Bliźniaczych Wież.

Egipski naukowiec, dr Gamal Ali Zahran, kierownik wydziału nauk politycznych na Uniwersytecie Kanału Sueskiego, napisał wkrótce po 11 września w dzienniku Al-Ahram, że Żydzi będący akcjonariuszami linii lotniczych i firm ubezpieczeniowych sprzedali swoje akcje w ciągu około 10 dni przed atakami, a następnie odkupił je ponownie po najniższej cenie, osiągając w ten sposób ogromne zyski. Wreszcie fakt, że World Trade Center był właścicielem zniszczonych Wież, rzekomo zwiększał prawdziwość spisku, ponieważ po ataku uzyskał on wielomilionowe odszkodowanie z ubezpieczenia. Tutaj antysemicka kanwa żydowskiego spisku spotyka się z antysemickim stereotypem chciwego Żyda .

Miłośników teorii spiskowych w ogóle wspiera kultura popularna, która powszechnie wykorzystuje motyw tajnych spisków, kodów i planów. Książki takie jak „Anioły i demony” Dana Browna, filmy takie jak „Dzień Niepodległości” i gry wideo, takie jak „Tomb Raider”, opierają się na tradycyjnych teoriach spiskowych, dodając do nich podziemne sieci, tajne plany rewolucyjne i inne ezoteryczne stowarzyszenia.

Niektórzy Chińczycy wierzą, że Żydzi w tajemnicy rządzą światem i są nastawieni na biznes. Hongbing Song, chińsko-amerykański konsultant IT i historyk-amator, opublikował serię „Wojny walutowe”, wierząc, że żydowscy finansiści kontrolowali międzynarodowe systemy bankowe od czasów Napoleona. Song mówi także w swojej książce, że kluczowe funkcje Rezerwy Federalnej były ostatecznie kontrolowane przez pięć prywatnych banków, w tym Citibank, z których wszystkie utrzymywały „bliskie powiązania” z rodziną Rothschildów, jedną z grup żydowskich, która doprowadziła do kryzysu finansowego w 1997 roku. Książka stała się bestsellerem, a nawet czytali ją niektórzy wysocy rangą chińscy urzędnicy.

Były premier Malezji Mahathir Mohamad wielokrotnie zapewniał, że Żydzi kontrolują świat przez pełnomocnika.

Najlepiej sprzedającą się książką w Turcji była „Musa’nın çocukları Tayyip ve Emine” – „Dzieci Musy Tayyip i Emine” autorstwa Ergün Poyraz. Poyraz twierdzi, że za różnymi wydarzeniami politycznymi stoi międzynarodowy spisek żydowski, pociągający za sznurki, w tym mianujący Recepa Tayyipa Erdogana na stanowisko prezydenta Turcji. Dziś już wiemy, że to antysemita, który nienawidzi Żydów, więc teoria upadła.

Spiskowcy nie wykazują żadnych oznak utraty impetu. W kręgach ekstremistycznych nienawiść do Żydów pozostaje siłą jednoczącą pomiędzy przeciwstawnymi grupami, od zwolenników białej supremacji przez fundamentalistów muzułmańskich i chrześcijańskich po bojowników antyglobalistycznych i skrajnie prawicowych ekstremistów.

No, a w Polsce… Niesłabnącym elementem w materii spisków również oczywiście są Żydzi. Od wieków mniejszość religijna i etniczna jest obiektem najbardziej fantastycznych teorii, fantazji lękowych i paranoicznych podejrzeń, jak na całym świecie.

Już w średniowieczu oskarżało się ich w Polsce o rytualne ofiary z ludzi. Celem miały być przede wszystkim dzieci. Porwany lub kupiony od rodziców chłopiec miał być, zgodnie z tą makabryczną legendą, zamykany w podziemiach synagogi. Żydzi mieli się w niej zbierać i parodiować proces Jezusa, oskarżając, a potem torturując pacholę poprzez nakłuwanie igłami, bicie, duszenie czy biczowanie. Na koniec umęczone dziecię koronować mieli koroną cierniową, przybijać do krzyża i – przebiwszy mu bok włócznią – uśmiercać, aby zebrać jego krew sączącą się z rąk, stóp i genitaliów i użyć jej do magicznych rytuałów, a w uproszczonej wersji dodawać do ciasta na macę. Ten motyw pojawiał się w wielu krajach, ale w Polsce go rozbudowano.

Prawdziwy wybuch antysemickich teorii spiskowych w Polsce zaczyna się jednak pod koniec wieku XIX. Od tego czasu Żydzi stają się obsesją nacjonalistów, samozwańczych zbawców narodu, wzmożonych patriotycznie księży i innych poszukiwaczy prostych odpowiedzi na trudne pytania. Dla antysemitów Żydzi bowiem to rodzaj istoty zbiorowej na kształt roju owadów, którego celem jest żerowanie na zdrowym ciele narodu i spijanie krwi z jego arterii. Wespół w zespół najpierw zwodzą oni Lechitów, bogacą się kosztem szlachetnych Polan, potem rozpijają chłopa, aż wreszcie wywołują rewolucję bolszewicką i utrwalają komunizm.

Tu zresztą pojawiają się oczywiście „wiarygodne źródła”, że cała Ubecja to byli Żydzi. Obecność Żydów w bezpiece w latach 1945–1954 była powodem największej liczby plotek i niedomówień. Wedle wyliczeń prof. Ryszarda Terleckiego, 95% funkcjonariuszy UB (wcześniej MBP) było narodowości polskiej, 2% ukraińskiej lub białoruskiej, a żydowskiej 2,5%. Proporcje te były inne na stanowiskach kierowniczych. Oblicza się, że 37% stanowisk w MBP od naczelnika wzwyż zajmowały osoby pochodzenia żydowskiego. Raport NKWD z października 1945 roku – podaje dane – „W Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego pracuje 18,7% Żydów. 50% stanowisk kierowniczych zajmują Żydzi. W I departamencie Ministerstwa pracuje 27% Żydów. Zajmują oni wszystkie stanowiska kierownicze”. Było to spowodowane jednym. Żydzi byli lepiej wykształceni, a władza potrzebowała ludzi piśmiennych. Jednak większość uciekła za granicę do roku 1948. 

Do szczególnie trwałych należy spiskowa wizja Judeopolonii – państwa na ziemiach polskich, w którym władzę sprawują Żydzi, a „polscy goje” skazani są na bycie ich niewolnikami. Wraca ona regularnie od początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku po dziś dzień. Poczucie niepewności i zagrożenia w obliczu mocarstw oraz zewnętrznych sił, będących poza kontrolą, dawało się nieco uspokoić przez wyobrażenie sobie, że to nie przypadek ani wraże mocarstwa miotają Polakami, lecz tajemnicza grupa spiskujących przeciw Rzeczpospolitej Żydów.

Ta fantazja czyniła tajemniczy świat jaśniejszym, prostszym i bardziej zrozumiałym. Po raz pierwszy pojawia się już w książce Juliana Ursyna Niemcewicza „Rok 3333, czyli sen niesłychany”, z jej wizją Warszawy przyszłości nazywanej Moszkopolis, gdzie oczywiście rządzą Żydzi. Sam termin wprowadza w 1912 roku w książce „Poznaj żyda” Teodor Jeske-Choiński, ostrzegając przed „zaduszeniem Polaków, jeśli nie zostanie spełnione ich żądanie utworzenia Judeopolonii i narodu judeopolskiego”.

Swój kamyczek dołożyły też służby Cesarstwa Niemiec. Podczas I wojny światowej nasyłały na tereny Polski i zachodniej Rosji szpiegów i prowadziły „akcję rewolucjonizacji i insurekcjonizacji”, obiecując Żydom powstanie rzeczonej Judeopolonii. Żeby było ciekawiej, także w PRL służby specjalne wydały książkę pt. „Judeopolonia. Nieznane karty historii PRL”, autorstwa pułkownika informacji wojskowej Zdzisława Ciesiołkiewicza. Ta z kolei tłumaczyła wszelkie błędy i zbrodnie PRL udziałem w nich – co za niespodzianka – Żydów. W promocję antysemickich teorii zaangażowali się też, liczni w łonie opozycyjnej prawicy narodowej, tajni współpracownicy SB. Cel? Wywołanie sporów w łonie Solidarności i zniechęcenia do liderów opozycji takich jak Adam Michnik, Bronisław Geremek czy Karol Modzelewski, którzy byli żydowskiego pochodzenia. Łatwo dostępne w tym czasie stały się też same wspomniane „Protokoły”, które można było kupić w niektórych warszawskich kościołach.

 Po co te wszystkie knowania? Jak zawsze po to, by powalić Polskę na kolana, rozkraść jej majątek, uczynić pokorną, posłuszną i bezbronną, tak jak to było w wypadku Wielkiej Lechii i masońskich rozbiorów I Rzeczypospolitej. W tym samym celu czyni się Polaków winnymi Holokaustu. W tym miejscu łączą się gładko myśl gen. Milicji Obywatelskiej, Tadeusza Walichnowskiego, jednego z liderów nacjonalistycznego nurtu w PZPR, ze skrajnie prawicowymi politykami i publicystami. Wszyscy oni uznają, że „międzynarodowe kadry syjonistów są powiązane z amerykańskim imperializmem”, a celem ruchu syjonistycznego jest utrzymanie i umocnienie „światowego narodu żydowskiego”. Izrael zaś jest „narzędziem” realizacji tego celu.

Jakim cudem? Otóż zapłacenie 2 mld dolarów Izraelowi za Holokaust miało być momentem, w którym zawiązany został sojusz niemiecko-izraelski. Niemcy (zachodni!) oczyszczeni z win, mieli ramię w ramię z przekupionymi Żydami izraelskimi zrzucać na Polaków odpowiedzialność za Holokaust i próbować ograbić ich z narodowego majątku.

No, ale skąd te teorie? Oczywiście, aby zbudować „żydowską suwerenność wyspową w regionie od Szczecina do Odessy”. Izrael, Niemcy i polscy zdrajcy dążą mianowicie do zbudowania Mitteleuropy i umieszczeniu w niej Judeopolonii. Na Bliskim Wschodzie zbliża się bowiem wielka wojna; Gaza to tylko preludium tej wojny, a Żydzi już dziś szukają nowego terenu pod kolonizację, do czego przejęcie kontroli nad terytorium Polski jest kluczowe. Narzędzia? To między innymi filmy „Shoah” Lanzmanna, „Lista Schindlera” Spielberga, Muzeum Polin, roszczenia w sprawie mienia bezspadkowego po zamordowanych Żydach i oskarżenia o sprawstwo mordu na Żydach w Jedwabnem. A spodziewane efekty? Ostateczne rozwiązania kwestii polskiej, przejście krajanów do rezerwatów, konkurs na kandydatów do Polenratów i wreszcie życie w „kondominium”.

Najbardziej podoba mi się nowa teoria, opisująca, że przyszłością Polski jest Ukraina, czyli Nowa Chazaria, rządzona przez żydowskiego prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, żydowskiego premiera Wołodymyra Hrojsmana, za pieniądze żydowskiego oligarchy Ihora Kołomojskiego, a wszystko pod kontrolą sekty chasydzkiej Chabad-Lubawicz z siedzibą w Dniepropietrowsku. To licząca około 200 tys. osób grupa chasydzka, prowadząca międzynarodową działalność konwersyjną.

Wedle antysemickich teorii spiskowych sam prezydent USA Donald Trump w 2017 roku przeszedł na judaizm i przystąpił do synagogi Chabad w Nowym Jorku. Tak mówią skrajnie prawicowi publicyści i liczne „dokumenty z żółtymi napisami”. No, to chyba musi być prawda?

Konkluzja.

Fajnie być Żydem i rządzić światem oraz mieć góry złota pod CPK. Człowiek czuje się od razu i bardziej szczęśliwy, i bajecznie bogaty. Szkoda tylko, że to wszystko bajki i chory sen wariata. No, ale jak już na wstępie wspomniałem, świat dzieli się na dwa obozy: manipulatorów i zmanipulowanych. A to TY decydujesz, do której grupy chcesz należeć.

Natan Goldschneider, pan i władca świata, a także much 🙂

Podziel się

6 Replies to “Żydowskie teorie spiskowe: czy Żydzi rządzą światem?

  1. Świetnie, zwięźle, syntetycznie i na temat. Znam wiele osób nieźle wykształconych i pozornie mądrych którzy wszystkie niepowodzenia własne i Polski tłumaczą teoriami spiskowymi. Niby nic nie sugerują, tylko zadają pytania w stylu: komu zależy żeby Polsce źle szło, kto na tym skorzysta (nr 1 – Niemcy, nr 2 – Żydzi), kto wyzyskuje Polaków, kto niszczy naszą edukację (ja myślałem że ostatnio Czarnek;-) bo się boi konkurencji wykształconych Polaków. Jest tego niestety mnóstwo. Jedni z głównych wyznawców teorii spiskowych – antyszczepionkowcy. Słyszałem już od nich takie brednie, że to Żydzi a nie Chińczycy wyprodukowali Covida, żeby zarobić na szczepionkach. Wychodzi na to, że choć w teoriach spiskowych i antysemityźmie nie ma za grosz logiki i racjonalizmu – to na razie trzymają się dobrze:-(

  2. Moja wiedza n. t. Żydów pochodzi z domu rodzinnego. Chyba w wieku szkolnym zainteresowałam się tą mniejszością. I dziwiły mnie te straszne opowieści o “złych Żydach”. No to, jak zawsze, moim autorytetem byli rodzice. To od nich dowiedziałam się, że Żydzi to nacja jak każda inna, ani lepsza ani gorsza,że moi dziadkowie / tzw. obszarnicy przedwojenni/ mieli wielu przyjaciół i pracowników Żydów,że w czasie wojny ukrywali i pomagali im na ile mogli. A te wszystkie teorie spiskowe komunistów o światowej hegemonii Żydów to fake newsy. Tyle wyniosłam z domu jako jeszcze uczennica podstawówki. Potem już sama edukowałam się…. Mam 71,jestem z zawodu fizyk. I wiem, też dzięki moim przodkom, , że tylko wiedza daje spokój poznawczy.

  3. Bardzo fajny artykuł. Zawsze, od dziecka, mnie to mierziło, że wszędzie, wszystko co było nie tak było zwalane na Żydów, taki dyżurny “chłopiec do bicia”. Za każdym razem jak coś zrobiłem nie tak, słyszałem komentarz “co za żydowski charakter”, z drugiej
    strony słyszałem w swoją stronę też komentarze ” sierota po Hitlerze” :). Na szczęście babcia, zagorzała katoliczka, tłumaczyła mi, że w każdej kulturze, są ludzie źli i dobrzy i aby kierować się dobrem. I że ktoś jest chrześcijaninem, żydem czy kimś innej wiary, nie powoduje jaki ma charakter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *